Wildcard Masks Nedir ?

0
74

 

Wildcard maskeleri, bir dizi ağ adresini belirtmek için kullanılır. Genellikle yönlendirme protokolleri (OSPF gibi) ve erişim listeleri ile kullanılırlar.

Tıpkı bir alt ağ maskesi gibi, wildcard maskesi 32 bit uzunluğundadır. Tersine çevrilmiş bir alt ağ maskesi gibi davranır, ancak wildcard maskesiyle sıfır bitler, karşılık gelen bit konumunun IP adresindeki aynı bit konumu ile eşleşmesi gerektiğini belirtir. Bir bit, karşılık gelen bit konumunun IP adresindeki bit konumu ile eşleşmesi gerekmediğini gösterir.

Aşağıda, OSPF yönlendirme işlemine yalnızca istenen arabirimleri dahil etmek için bir wildcard maskesi kullanma örneği verilmiştir:

Router (Yönlendirici) R1’in doğrudan bağlı üç ağı vardır. OSPF yönlendirme işlemine yalnızca 10.0.1.0 alt ağını dahil etmek için aşağıdaki ağ komutu kullanılabilir:

R1 (config-router) #network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0

Şimdi komutun wildcard kısmını inceleyelim. Bunu yapmak için, ondalık gösterim yerine ikili sayılar kullanmamız gerekir.

10.0.1.0 = 00001010.00000000.00000001.00000000

0.0.0.255 = 00000000.0000000.00000000.11111111

Teori, wildcard maskesinin sıfır bitlerinin IP adresindeki aynı konumla eşleşmesi gerektiğini söylüyor. Öyleyse, wildcard maskesini IP adresinin altına yazalım:

00001010.00000000.00000001.0000000000000000.00000000.00000000.11111111

Yukarıdaki çıktıdan da görebileceğiniz gibi, son sekizlinin eşleşmesi gerekmez, çünkü wildcard maske bitlerinin hepsi birdir. Tüm sıfırların wildcard maskesi bitleri nedeniyle ilk 24 bit eşleşmelidir. Bu durumda, wildcard maskesi 10.0.1.X ile başlayan tüm adreslerle eşleşecektir. Bizim durumumuzda, sadece bir ağ eşleşecek, 10.0.1.0/24.

Hem 10.0.0.0/24 hem de 10.0.1.0/24 ile eşleştirmek istediğimiz nedir? Daha sonra farklı wildcard maskesi kullanmamız gerekecek. 0.0.1.255 wildcard maskesini kullanmamız gerekiyor. Neden? Peki, adresleri yine ikili olarak yazmamız gerekiyor:

00001010.00000000.00000000.00000000 = 10.0.0.000001010.00000000.00000001.00000000 = 10.0.1.000000000.00000000.00000001.11111111 = 0.0.1.255

Yukarıdaki çıktıdan, sadece ilk 23 bitin eşleşmesi gerektiğini görebiliriz (wildcard maskenin üçüncü sekizlisinin sonunda 1 olduğuna dikkat edin). Bu, 10.0.0.0 – 10.0.1.255 aralığındaki tüm adreslerin eşleşeceği anlamına gelir. Yani, bizim durumumuzda, 10.0.0.0 ve 10.0.1.0 adreslerini başarıyla eşleştirdik.

NOT

Tüm sıfırların wildcard karakter maskesi (0.0.0.0), bir ifadenin yürütülmesi için tüm IP adresinin eşleşmesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, sadece 192.168.0.1’in IP adresini eşleştirmek istiyorsak, kullanılan komut 192.168.0.1 0.0.0.0 olacaktır.

Tüm olanlardan oluşan bir wildcard karakter maskesi (255.255.255.255), hiçbir bitin eşleşmesi gerekmediği anlamına gelir. Bu, temelde tüm adreslerin eşleşeceği anlamına gelir.

 

 

 

Yazar Hakkında