İletim Kontrol Protokolü Transmission Control Protocol (TCP)

0
8

İletim Kontrol Protokolü Transmission Control Protocol (TCP)

TCP / IP paketindeki ana protokollerden biri İletim Kontrol Protokolüdür (TCP). Bu protokol, bir TCP / IP ağındaki ana bilgisayarlarda çalışan uygulamalar arasında güvenilir ve sıralı veri dağıtımını sağlar. Güvenilir yapısı nedeniyle TCP, FTP, SSH, SMTP, HTTP vb. Gibi yüksek güvenilirlik gerektiren uygulamalar tarafından kullanılır.

TCP bağlantı odaklıdır, yani veri gönderilmeden önce iki ana bilgisayar arasında bir bağlantı kurulması gerekir. Bir TCP bağlantısı kurmak için kullanılan işlem, üç yönlü el sıkışma olarak bilinir. Bağlantı kurulduktan sonra veri aktarım aşaması başlar. Veriler iletildikten sonra bağlantı sonlandırılır.

TCP’nin bir diğer önemli özelliği de güvenilir teslimatıdır. TCP, verilerin sırayla yeniden yapılandırılabilmesi için her bilgisayardan gönderilen baytların sırasını belirlemek için sıra numaralarını kullanır. İletim sırasında herhangi bir veri kaybolursa, gönderen verileri yeniden iletebilir.

TCP’nin tüm özelliklerinden dolayı ağ kullanımı açısından karmaşık ve maliyetli olduğu düşünülmektedir. TCP başlığı en fazla 24 bayt uzunluğundadır ve aşağıdaki alanlardan oluşur:

Source port – veriyi gönderen ana bilgisayardaki uygulamanın bağlantı noktası numarası

Destination port – veriyi alan ana bilgisayardaki uygulamanın bağlantı noktası numarası

Sequence Number– her bir veri baytını tanımlamak için kullanılır

Acknowledgment Number– alıcının beklediği bir sonraki sıra numarası

Header lenght – TCP başlığının boyutu

Reserved – her zaman 0’a ayarlayın