EIGRP’ye Genel Bakış

0
48

 

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), gelişmiş bir mesafe vektörü yönlendirme protokolüdür. Bu protokol, artık eski olduğu düşünülen IGRP (Interior Gateway Routing Protocol )adlı eski bir Cisco protokolünün bir evrimidir. EIGRP, sınıfsız yönlendirme ve VLSM’yi, yol özetlemeyi, artımlı güncellemeleri, yük dengelemeyi ve diğer birçok kullanışlı özelliği destekler. Bu bir Cisco tescilli protokolüdür, bu nedenle EIGRP çalıştıran bir ağdaki tüm yönlendiriciler Cisco yönlendiricileri olmalıdır.

EIGRP çalıştıran yönlendiriciler, yönlendirme bilgilerini değiştirmeden önce komşu hale gelmelidir. Komşuları dinamik olarak keşfetmek için, EIGRP yönlendiricileri 224.0.0.10 çok noktaya yayın adresini kullanır. Her EIGRP yönlendiricisi, yönlendirme ve topoloji bilgilerini üç tabloda depolar:

Neighbor table Komşu tablosu – EIGRP komşuları hakkında bilgi depolar

Topology table Topoloji tablosu – komşu yönlendiricilerden öğrenilen yönlendirme bilgilerini depolar

Routing table Yönlendirme tablosu – en iyi rotaları depolar

EIGRP’nin idari mesafesi 90’dır, bu hem RIP’nin idari mesafesinden hem de OSPF’nin idari mesafesinden daha azdır, bu nedenle EIGRP rotaları bu rotalar üzerinden tercih edilecektir. EIGRP, mesaj göndermek için Güvenilir Aktarım Protokolü (RTP) kullanır.

EIGRP, bant genişliği, gecikme, güvenilirlik ve yük kullanarak ölçüsünü hesaplar. Varsayılan olarak, metrik hesaplanırken yalnızca bant genişliği ve gecikme kullanılırken, güvenilirlik ve yük sıfıra ayarlanmıştır.

EIGPR, otonom sistemler kavramını kullanır. Özerk bir sistem, EIGRP’nin komşuları olması gereken EIGRP etkin yönlendiriciler kümesidir. Otonom bir sistem içindeki her yönlendirici, yapılandırılan aynı özerk sistem numarasına sahip olmalıdır, aksi takdirde yönlendiriciler komşu olmaz.

EIGRP Komşuları

EIGRP, yönlendirme bilgilerini değiş tokuş etmeden önce diğer EIGRP komşu yönlendiricilerle komşu ilişkileri kurmalıdır. Komşu ilişkileri kurmak için, yönlendiriciler birkaç saniyede bir merhaba paketleri gönderir. Merhaba paketleri 224.0.0.10 multicast adresine gönderilir.

NOT

LAN arayüzlerinde her 5 saniyede bir merhaba gönderilir. WAN arayüzlerinde ise 60 saniyede bir.

 

Yönlendiricilerin komşu olabilmesi için bir merhaba paketindeki aşağıdaki alanlar aynı olmalıdır:

 

  • ASN (autonomous system number,otonom sistem numarası)
  • Alt Ağ Numarası
  • K değerleri (components of metric,metriğin bileşenleri)

Yönlendiriciler, komşu ilişkisinin hala etkin olduğundan emin olmak için her birkaç saniyede bir merhaba paketleri gönderir. Varsayılan olarak yönlendiriciler, bir durdurma zamanlayıcısının süresi dolduktan sonra komşunun kapalı olduğunu düşünür. Bekletme zamanlayıcısı varsayılan olarak merhaba aralığının üç katıdır. LAN ağında, bekleme süresi 15 saniyedir.

 

Uygulanabilir ve Bildirilen Mesafe

EIGRP ile çalışırken sıklıkla karşılaşacağınız iki terim uygulanabilir ve bildirilen mesafedir. Şu terimleri netleştirelim:

Uygulanabilir mesafe (FD) – bir ağa ulaşmak için en iyi rotanın ölçüsü. Bu yol, yönlendirme tablosunda listelenecektir.

Bildirilen mesafe (RD) – belirli bir rota için komşu bir yönlendirici tarafından tanıtılan metrik. Diğer bir deyişle, komşu yönlendiricinin ağa ulaşmak için kullandığı yolun metriğidir.

Kavramı daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği düşünün.

EIGRP, R1 ve R2’de yapılandırılmıştır. R2, 10.0.1.0/24 alt ağına doğrudan bağlıdır ve bu alt ağı EIGRP’ye bildirir. Diyelim ki R2’nin bu alt ağa ulaşma metriği 28160. Alt ağ R1’e reklamı yapıldığında, R2 R1’e 10.0.1.0/24’e ulaşma metriğinin 28160 olduğunu bildiriyor. R1’in bakış açısından, metriğin rapor edilen mesafe o rota. R1 güncellemeyi alır ve metriği bildirilen mesafeye komşuya ekler. Bu metriğe uygulanabilir mesafe denir ve R1’in yönlendirme tablosunda saklanır (bizim durumumuzda 30720).

Uygulanabilir ve bildirilen mesafe, R1’in EIGRP topoloji tablosunda görüntülenir:

R1#show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS 1/ID(192.168.0.1)

 

Codes: P – Passive, A – Active, U – Update, Q – Query, R – Reply,

r – Reply status

 

P 10.0.1.0/24, 1 successors, FD is 30720

via 192.168.0.2 (30720/28160), FastEthernet0/0

P 192.168.0.0/24, 1 successors, FD is 28160

via Connected, FastEthernet0/0

 

Successor ve uygulanabilir Successor

EIGRP dünyasında sıklıkla görülen diğer iki terim, Successor ve uygulanabilir Successoridir. Bir Successor, bir hedefe ulaşmak için en iyi ölçüye sahip rotadır. Bu yol, yönlendirme tablosunda saklanır. Uygulanabilir bir Successor, Successor yol başarısız olursa hemen kullanılabilecek aynı hedefe ulaşmak için bir yedekleme yoludur. Bu yedekleme yolları, topoloji tablosunda saklanır.

 

Bir rotanın uygun bir Successor olarak seçilebilmesi için bir koşulun karşılanması gerekir:

Komşunun rota için ilan edilen mesafesi (AD), Successorin mümkün olan mesafesinden (FD) daha az olmalıdır.

Aşağıdaki örnek, bir Successor ve uygun bir Successor kavramını açıklamaktadır.

 

R1, 10.0.0.0/24 alt ağına ulaşmak için iki yola sahiptir. R2’ye giden yol en iyi ölçüye (20) sahiptir ve R1’in yönlendirme tablosunda depolanır. R3 üzerinden geçen diğer yol, uygulanabilir bir ardıl yoldur, çünkü fizibilite koşulu karşılanmıştır (R3’ün ilan edilen 15 olan mesafesi, R1’in uygulanabilir 20 olan mesafesinden daha azdır). R1 bu rotayı topoloji tablosunda saklar. Bu rota, birincil rota başarısız olursa hemen kullanılabilir.

EIGRP Topoloji Tablosu

EIGRP topoloji tablosu, bir hedefe giden tüm öğrenilmiş rotaları içerir. Tablo, bir komşudan alınan tüm yolları, her yol için Successorleri ve uygun Successorleri ve güncellemelerin alındığı arayüzleri içerir. Tablo ayrıca bir EIGRP sürecine dahil olan tüm yerel olarak bağlı alt ağları da içerir.

Topoloji tablosundaki en iyi yollar (successors) yönlendirme tablosunda saklanır. Uygulanabilir Successorler yalnızca topoloji tablosunda saklanır ve birincil yol başarısız olursa hemen kullanılabilir.

 

Aşağıdaki ağ topolojisini düşünün.

EIGRP üç yönlendiricide de çalışıyor. Yönlendiriciler R2 ve R3, 10.0.1.0/24 alt ağına bağlanır ve bu alt ağı R1’e bildirir. R1 hem güncellemeleri alır hem de en iyi rotayı hesaplar. En iyi yol R2’den geçer, bu nedenle R1 bu rotayı yönlendirme tablosunda saklar. Yönlendirici R1 ayrıca R3 üzerinden geçen rotanın metriğini de hesaplar. Diyelim ki, bu rotanın reklamı yapılan uzaklığı, en iyi rotanın uygulanabilir mesafesinden daha az. Fizibilite koşulu karşılanır ve yönlendirici R1, bu rotayı topoloji tablosunda uygun bir ardıl yol olarak depolar. Rota, birincil rota başarısız olursa hemen kullanılabilir.

 

 

 

 

Yazar Hakkında