Carrier Ethernet Nedir ?

0
7

Taşıyıcı Ethernet Nedir

Taşıyıcı Ethernet, telekomünikasyon ağ sağlayıcılarının ağlarında Ethernet teknolojisini kullanmak için Ethernet hizmetleri sağlamasına olanak tanıyan Ethernet iletişim bağlantılarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Tipik olarak Taşıyıcı Ethernet, noktadan noktaya veri bağlantıları, yerel alan ağları arasında bağlantılar, mobil iletişim baz istasyonları için ana taşıyıcı ve diğer birçok uygulama sağlamak için kullanılır.

Geleneksel olarak Metro Ethernet ve Carrier Ethernet terimleri birbirinin yerine kullanılmıştır, ancak şimdi Carrier Ethernet normalde ek tesislere ve daha yüksek güvenilirliğe sahip bir sistemi belirtmek için kullanılan terimdir, ancak bazı alanlarda hala iki uygulama arasında farklılıklar olabilir.

Carrier Ethernet geliştirme

Ethernet, uzun yıllardır mevcuttur ve iş ve ev için yerel alan ağları için tercih protokolü haline gelmiştir. Ayrıca, çeşitli bilgisayar düğümleri arasındaki doğrudan bağlantılar için yaygın olarak kullanılır.

Ethernet, geniş yayılımı nedeniyle hem hız hem de düşük maliyet sağlar ve buna ek olarak, Ethernet protokolü basittir ve kullanımı kolaydır ve kullanımı kolayca ölçeklenebilir. Sonuç olarak, çoğu bilgisayar ağı uygulaması için tercih edilen standart haline gelmiştir.

İş yerel alan ağı gereksinimleri artan ve farklı sitelerin farklı iş LAN’larının bağlanmasını gerektirdiği gibi, etkili bir iletişim protokolüne ihtiyaç duyan mobil ana taşıyıcı gibi diğer alanlarla birlikte, önce Metro Ethernet ve ardından Carrier Ethernet kavramı ortaya çıktı.

Taşıyıcı ve Metro Ethernet için teknolojiyi ve ilgili standartları teşvik etmek ve koordine etmek için Metro Ethernet Forumu, MEF 2001 yılında kuruldu.

Bu endüstri kuruluşunun, hizmet sağlayıcılar, üreticiler, geliştiriciler ve benzerleri olarak Carrier ve Metro Ethernet endüstrileriyle ilişkili 200’den fazla şirket üyesi vardır.

Carrier Ethernet Nedir

Metro Ethernet Forumu, Ethernet’in ne olduğu konusunda bir tanım belirlemiştir.

Carrier Ethernet tanımına sahip olmak faydalıdır çünkü Ethernet kullanıcılarının temel Ethernet ile karşılaştırıldığında CE’nin tam olarak ne olduğunu anlamalarını sağlar.

Neden taşıyıcı Ethernet

Kullanılan Ethernet arayüzünün teknik yönlerini tanımlamak için mükemmel bir teknik standart olduğunda, Taşıyıcı Ethernet’e sahip olmanın nedeni hakkında soru sorulabilir.

Bunun nedeni, Ethernet standardının çok iyi çalışması ve benimsenmesinin nedeni budur, ancak taşıyıcılar veya operatörler ve kullanıcıları, teknik yönleri tanımlayan bir teknik standarttan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar.

Carrier Ethernet için, diğer operasyonel hususların da tanımlanması gerekir. Kullanıcılar, verileri taşımak için kullanılan teknik yöntemle özellikle ilgilenmezler. Bunun yerine, ulaşılan performans seviyeleriyle çok daha fazla ilgilenirler. Bunlar, kullanılma şeklini etkiler ve güvenilirlik, gecikme ve benzeri hususlar özellikle önemlidir.

Carrier Ethernet’i temel teknik Ethernet standardından ayıran, taşıyıcı teknolojisinin teknik tanımlarından ziyade bu yönlerdir.

Taşıyıcı Ethernet Anahtar Özellikleri

Taşıyıcı Ethernet kullanmanın faydalarını anlamak için, MEF tanımında bahsedilen beş temel özelliğe bakmak gerekir.

Standartlaştırılmış hizmetler (Standardised services): Carrier Ethernet’in önemli bir avantajı, hizmetlerin standart hale getirilerek, kullanıcının bulunduğu her yerde kolay uygulama ve arayüz oluşturma olanağı sağlamasıdır.

 Standartlaştırılmış olanlar şunları içerir: Ethernet Özel Hattı (E-Hat), Ethernet Özel LAN (E-LAN ​​hizmetleri), Ethernet Sanal Özel Hat ve Ethernet Sanal Özel LAN hizmetleri. Carrier Ethernet standardizasyonu göz önüne alındığında, bu Carrier Ethernet hizmetleri, müşterinin ağı veya LAN ekipmanını değiştirmesine gerek kalmadan müşteriye teslim edilebilir.

MEF spesifikasyonuna uygunluğu onaylanan Taşıyıcı Ethernet servisleri için MEF Sertifikasyon Programı, servislerin belirtilen beş özelliğe uygunluğunu garanti eder.

Ölçeklenebilirlik: İşletmeler gelecekteki gereksinimlerinin ne olacağını bilemeyebilir ve bu nedenle ölçeklenebilir bir teslimat gereklidir. MEF standartları, Carrier Ethernet hizmetlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir olması gerektiğini belirtir.

Güvenilirlik: Herhangi bir şirket için temel gereklilik, herhangi bir hizmetin güvenilir olmasıdır. Dolayısıyla, Carrier Ethernet hizmetlerinin genel kalite, hız ve kullanılabilirlik için çok katı gereksinimleri karşılaması gerekir. Taşıyıcı Ethernet ağları, performansı etkilemeden performansı izleyebilmeli, olayları algılayabilmeli ve bunlardan kurtulabilmelidir. Bunu başarmak için, sorunlar ortaya çıktığında hizmetin etkilenmemesini sağlamak için yedeklikle birlikte gelişmiş ağ izleme yazılımı kullanılır.

Yönetim: Hizmet yönetimi, Carrier Ethernet gereksinimlerinin bir başka önemli yönüdür. Ağlar tipik olarak merkezi olarak erişilebilen ağ izleme ve yönetim yazılımını kullanır, böylece Ethernet ağının tüm yönleri ana yönetim ofisinden etkin bir şekilde yönetilebilir.

Hizmet kalitesi: Uçtan uca performans garantisi, kullanıcıların taşıyıcı Ethernet kullanırken ihtiyaç duyduğu şeydir. Genellikle kullanıcılara, gereksinimlerini en iyi karşılayan seçeneği seçebilecekleri çeşitli katmanlı seçenekler sunulur. Hizmet kalitesi, ses, video veya veri veya üçünü içerebilir. Tipik olarak bu, Hizmet Seviyesi Anlaşması, SLA kapsamında sunulur

Bu beş temel özellik, Taşıyıcı Ethernet’i sağlanabilecek diğer standart olmayan hizmetlerden ayırır. Carrier Ethernet’i kullanarak, tam olarak neyin sunulduğunu anlamak ve ağ hizmetlerinin kolayca ara yüz oluşturacağını, genişletilebilir olduğunu ve kararlaştırılan düzeyde performans göstereceğini bilmek mümkündür.

Taşıyıcı Ethernet Hizmetleri

Sunulabilecek iki ana Taşıyıcı Ethernet hizmeti türü vardır, ancak bu kategoriler aşağıdaki listelerde özetlendiği gibi daha da ayrılabilir:

Ethernet Hatları, E-Line: İsminden de anlaşılacağı gibi, Taşıyıcı Ethernet hizmetinin bu formu, iki öğeyi birbirine bağlayan ve noktadan noktaya bağlantı sağlayan bir hat sağlar. Ethernet özel hat hizmetleri, Ethernet tabanlı İnternet erişim hizmetleri ve noktadan noktaya, P2P Ethernet VPN’leri sağlamak için kullanılabilirler.

Ethernet Özel Hat, E-Hat: Bir Taşıyıcı Ethernet özel hattı, Taşıyıcı Ethernet tedarikçisiyle iletişimde tanımlanan özel bir bant genişliğine sahip bir noktadan noktaya bağlantıdan oluşur. Aynı fiziksel hatlar kullanılabilmesine rağmen, kullanıcının Ethernet çerçeveleri, Ethernet katmanında diğer kullanıcılardan kesinlikle ayrılmıştır. Ayrılmış bant genişliği olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Ethernet Özel Hattı, eski zaman bölmeli multipleks sistemlere birçok benzerliğe sahiptir.

Bu tür hat, Ethernet İnternet, ağ hizmetleri erişimi veya LAN’dan LAN’a ara bağlantısı gibi çeşitli gereksinimleri desteklemek için kullanılabilir. Ethernet Özel Hattı, konuşlandırılacak Taşıyıcı Ethernet hizmetlerinin en basitidir.

Ethernet Sanal Özel Hat: Birçok açıdan bir Taşıyıcı Ethernet sanal özel hattı, noktadan noktaya bağlantı sağlayan özel bir hattınkine çok benzer. Temel fark, özel bant genişliğine sahip olmak yerine, Sanal Özel Hattın paylaşılan bant genişliği sağlamasıdır.

Ethernet Sanal Özel Hattın gerçek performansı, sağlayıcıyla yapılan anlaşmaya bağlı olacaktır, ancak temel ağ hizmetleri ve ağ parametreleri genellikle tanımlanacaktır: gecikme, minimum bant genişliği, vb.

Ethernet LAN, E-LAN: Metro Ethernet Formu tarafından tanımlanan diğer ana Taşıyıcı Ethernet hizmeti türü Ethernet LAN’dır. Ethernet LAN hizmetleri, çok noktadan çok noktaya bağlantı sağlamak için tasarlanmıştır. Yerel Ethernet şeffaf LAN hizmetleri ve çok noktalı Ethernet VPN’leri için tasarlanmıştır.

Ethernet Özel LAN: Taşıyıcı Ethernet sistemleri için diğer bir yaygın teklif, Ethernet Özel LAN, EPLAN’dır. Bu, Ethernet Özel Hattının etkin bir şekilde Yerel Alan Ağı eşdeğeridir, ancak çok noktalı bağlantı sağlar ve özel bant genişliğine sahip ağ hizmetleri sunar ve iki veya daha fazla aboneyi bağlayabilir.

Genellikle farklı siteleri birbirine bağlamak için kullanılır. Müşteri sitelerinin her biri, çok noktadan çok noktaya Ethernet Sanal Devresine, EVC’ye bağlıdır ve özel kaynaklar kullanılarak farklı müşterilerin Ethernet çerçeveleri birbirine çoklanmamaktadır.

Ethernet Sanal Özel LAN: Taşıyıcı Ethernet, Ethernet Sanal Özel Hat, EVPLAN hizmetleri sağlamak için de kullanılır. Bu hizmetler aynı zamanda Sanal Özel LAN Hizmeti, VPLS; Sanal Özel Anahtarlı Ağ, VPSN; veya bir Şeffaf LAN Hizmeti, TLS.

Bu tür bir Carrier Ethernet hizmeti, Ethernet-uç aygıtları arasında çok noktalı bağlantı sağlayan bir ağ hizmetidir. Sanal bir ağ olarak kaynak paylaşılır ve bu, farklı müşteriler arasında tam bir ayrım sağlamak için özen gösterilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, VLAN etiketleri veya muhtemelen MPLS kullanılarak kapsülleme ile elde edilir.

Bu hizmet, kaynakları birden çok kullanıcı arasında paylaştırarak çalıştığı için çok uygun maliyetlidir, ancak çalıştırılması karmaşık olabilir çünkü koruma, bant genişliği profilleri, tıkanıklık yönetimi, ara bellek vb. Gibi özelliklerin etkili bir şekilde yönetilmesi zor olabilir.

Taşıyıcı Ethernet, bir veri bağlantısı veya güvenilir bir hizmet düzeyi sağlayabilen bir veri ağı isteyen çeşitli işletmeler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaygın kullanımının bir sonucu olarak, iyi bir hizmet seçimi yapılmasını ve fiyatların rekabetçi kalmasını sağlayan birçok ekipman ve hizmet sağlayıcısı vardır.

Taşıyıcı Ethernet’in özelliklerini tanımlayarak, Metro Ethernet Forumu Ethernet kullanımını geliştirmeyi başardı, çünkü buna ihtiyaç duyanlar tanımlanmış bir hizmet ve performans seviyesine sahipler. Ayrıca, çeşitli farklı ağ hizmetleri alanlarında herkes tarafından kullanılabilen açık bir standart olduğu için tüm arenanın genişlemesini sağlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

YAZAR HAKKINDA